Poslovni prostori se nahajajo v poslovno-industrijskem kompleksu ob Letališki cesti. Poslovni objekt (upravna stavba) je pravokotne oblike, podkletena, s pisarniškimi prostori v pritličju in nadstropju. Kletna etaža je iz masivnega betona, pritličje in nadstropje prav tako iz armiranega betona, zasnovana kot skeletna gradnja. Streha je ravna, kritina je sika folija, prenovljena pred nekaj leti. Fasadne površine so pretežno vidni beton, barvan s fasadno barvo. Okna so iz barvanih kovinskih profilov, zastekljena s termoizolacijskim steklom. na južni strani so opremljena z žaluzijami. Stene in stropi so v kletni etaži barvan beton, tlaki so iz epoksija na novih estrihih.

Kletni prostori so bili v letu 2012 celovito prenovljeni, izdelana je bila odtočna kanalizacija s talnimi rešetkami, prezračevanje in talno ogrevanje - vse v skladu s potrebami dejavnosti lastnika tako, da je možno enostavno čiščenje z vodo. V kleti je kurilnica, iz katere se ogreva tudi sosednji objekt v lasti Parkelj d.o.o. V pritličju je glavni vhod v objekt, stopnišče v klet in stopnišče v nadstropje, poleg tega pa pisarniški in garderobni prostori ter velik prostor, v uporabi kot plesni vadbeni prostor. V nadstropju so pisarniški prostori, ki so v zahodnem delu še originalni, še niso bili prenovljeni. Ostali prostori so prenovljeni, stene in stropi so gladko obdelani in slikani. Notranja vrata so lesena, serijske izvedbe, lakirana. Tlaki so keramika, tekstilni, PVC in laminat. V objektu je vodovod z odštevalnim števcem, elektrika, telefon z optiko. Kanalizacija je speljana v javno omrežje. Ogrevanje je centralno, iz skupne kotlovnice v kleti. Zunanja ureditev obsega zelenico in tlakovano površino pred vhodom v objekt.

Obsotja stavbna pravica za gradnjo poslovnega objekta v izmeri 6,27 m x 7,97 m nad obstoječo transformatorsko postajo na parceli 127/376 .

obstoječe informativne izmere prostorov

Dokumentacija objekta

tlorisi objekta Letališka - IDZ